top of page

БИЗНЕСИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ

ОНОВЧТОЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

ТАНЫ БОЛОМЖ

ҮНДСЭН СУРГАЛТУУД

Anchor 1
8294.jpg
БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГАТ
СУРГАЛТ
Portrait Smirk
 • Стратегийн менежмент
 • Харилцааны менежмент
 • Багийн менежмент
 • Шийдвэр гаргалт
 • Байгууллагын соёл
 • Төслийн менежмент
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
6671.jpg
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ
СУРГАЛТ
Portrait
Удирдах ажилтны манлайлал, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах, практикт суурилсан сургалтын хөтөлбөртэй
1.jpg
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН
СУРГАЛТ
Smiling Portrait
Өөрийгөө таньж мэдэх, өөрийн мөн чанар, үнэ цэнийг ойлгосноор та илүү  өөртөө итгэлтэй болж, өөртэйгээ болон бусадтай эерэг харилцааг бий болгож чадна.
Businesswomen listening to presentation
СТАНДАРТЫН СЕРТИФИКАТТАЙ
СУРГАЛТ
 • М1 модуль - Хэрэгжүүлэгчийн сургалт
 • М2 модуль - Сургагч багшийн сургалт
 • М3 модуль - Дотоод аудитор бэлтгэх сургалт
   
Male Portrait

ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ

Интерактив

•Танхимын сургалтыг практикт суурилсан gamification буюу тоглоомын оролцооны аргачлалаар интерактив хэлбэрээр зохион явуулна.

Тусгайлсан

•Оролцогчийн хүлээлтэд нийцүүлэн мэдлэг, ур чадвар олгох, харилцагчийн хүсэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан тухайлсан сэдвийг загварчлан боловсруулдаг

Туршлага

•Насанд хүрэгчдийн сургалтыг удирдан явуулах арвин туршлага мэдлэгтэй багш нарын баг

Шинэлэг

•Талант Менежмент ХХК-н боловсруулсан орчин үеийн шинэлэг сургалтын арга аргачлалыг ашиглана

Дэвшилтэт

•Техник технолгийн дэвшилтэд байдлыг ашиглан цахим хэлбэрээр зайнаас сургалтыг явуулах боломжтой

Үнэхээр хэрэгтэй хэрэгцээтэй сургалтуудтай шүү, өдөр бүр ажлынхаа хажуугаар өөрийгөө хөгжүүлж байгаа.

average rating is 3 out of 5
IMG_1328_edited.jpg

Б.Энх-Амгалан

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/2
СУРГАЛТЫН КАТАЛОГИ

Удирдлага, манлайлал, багийн зохион байгуулалт, стратегийн менежмент, ISO стандартын сургалт гэх мэт нийт 50 гаруй сэдвийн хүрээнд сертификаттай сургалтыг мэргэжлийн багш нар заадаг. 

БАЙГУУЛЛАГЫН  СУРГАЛТ

Та манай сургалт, үйлчилгээнйи талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, хамтран ажиллахыг хүсвэл доор цэс дээр дарна уу.

bottom of page